Warszawa MPW

Muzeum Powstania Warszawskiego
WARSZAWA – Nowe i Stare Miasto
6
październik 2018 r. – sobota !

Wyjazd o godz. 7.00 z Chorzowa z przystanku turystycznego, godz. 7.15 wyjazd z Katowic (po zgłoszeniu) z ul. Andrzeja. Przejazd do Warszawy zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego (rezerwacja na godz. 12.00 i 12.30, podział na dwie grupy). Muzeum zostało otwarte w sześćdziesiątą rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Mieści się w dawnej elektrowni tramwajowej, zabytku architektury przemysłowej z początku XX w. u zbiegu ulic Przyokopowej i Grzybowskiej na Woli. Czas zwiedzania muzeum wraz z filmem to ok. 3 godziny. Przejazd na Nowe Miasto, przejście na trasie: Multimedialny Park Fontann, Kościół Nawiedzenia NMP, rynek Nowego Miasta, Barbakan, rynek Starego Miasta (warszawska starówka). Czas wolny na posiłek we własnym zakresie.
Powrót do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 22.00.

Świadczenia:

  • przejazd autokarem, opłaty parkingowe i drogowe,
  • pilot i przewodnik na trasie,
  • wstęp do Muzeum Powstania Warszawskiego,
  • film „Miasto Ruin”,
  • usługa przewodnika po Muzeum Powstania Warszawskiego,
  • ubezpieczenie w Signal Iduna, sum. ubezp. 5000 zł.

koszt wycieczki: 133 zł
koszt wycieczki z rabatem: 125 zł
(członkowie PTTK – skł. 2018r., Karta Turysty CCIiT)

 Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 40 zł od uczestnika przy zgłoszeniu, pozostała kwota na 2 tygodnie przed wyjazdem  (w przypadku rezygnacji, zwrot zgodnie z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa w imprezach, które są dostępne w biurze CCIiT). Rezerwacja telefoniczna miejsca na wycieczce ważna do 4 dni roboczych.

Zapisy i informacji udziela biuro tel. 32 771 99 74 lub tel. kom. 502 46 38 28

*możliwość wpłaty na konto, po potwierdzeniu telefonicznym miejsca na wycieczce

konto Deutsche Bank 12 1910 1048 2518 2100 8123 0001 z dopiskiem „MPW”