Park Śląski – Skansen

Z PRZEWODNIKIEM W PARKU
ŚLĄSKIM – EDYCJA 2018
Górnośląski Park Etnograficzny
12 sierpnia 2018r. – niedziela

Spotkanie o godz. 11.00 z przewodnikiem, początek Alei Planetarium – ul. Bytkowska od strony Siemianowic Ślaskich.
Tematem kolejnego przejścia z przewodnikiem po Parku Śląskim będzie:

Południk 190, najwyższe wzniesienie Parku Śląskiego, Galeria Rzeźby Śląskiej, Duży Krąg Taneczny, a na zakończenie zwiedzanie Skansenu, czyli Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie.
Warunkiem skorzystania z promocyjnego wejścia do Górnośląskiego Parku Etnograficznego jest przejście całej trasy z przewodnikiem.

Świadczenia:

  • przewodnik po Parku Śląskim,
  • wstęp do Skansenu,
  • ubezpieczenie – suma ubezpieczenia 5000 zł.

Koszt wycieczki:
osoby pełnopłatne    10 zł
dzieci i młodzież (do uk. szk. średniej) 4 zł

Zapisy od 9 lipca wraz z wpłatą uczestnika przy zgłoszeniu. Rezerwacja telefoniczna miejsca na wycieczce ważna do 4 dni roboczych (w przypadku rezygnacji wpłata nie podlega zwrotowi, tylko w nagłych sytuacjach).

Zapisy i informacji udziela biuro tel. 32 771 99 74 lub 502 46 38 28
*możliwość wpłaty na konto, po potwierdzeniu telefonicznym miejsca na wycieczce
konto Deutsche Bank 12 1910 1048 2518 2100 8123 0001 z dopiskiem „Skansen”

Program wycieczki  może ulec zmianie ze względu na bezpieczeństwo uczestników i warunki atmosferyczne, decyduje, o tym przewodnik w dniu realizacji wycieczki. Uczestnicy niepełnoletni – tylko pod opieką osób dorosłych. Ubiór i obuwie uczestnika dostosowane do aktualnych warunków pogodowych.

Następna wycieczka już 9 września zapisy od 13 sierpnia !