Park Śląski – Elka

Z PRZEWODNIKIEM W PARKU – KOLEJKA ELKA
ŚLĄSKIM – EDYCJA 2018
10 czerwiec 2018r. – niedziela

Spotkanie o godz. 11.00 z przewodnikiem na Promenadzie Generała Jerzego Ziętka od strony Katowic – ul. Złota.
Tematem tego przejścia z przewodnikiem będzie oś Parku Śląskiego, czyli najważniejsze obiekty położone wzdłuż głównej alei – Promenady Generała Jerzego Ziętka, aż do stacji Kolejki Linowej Elka przy Stadionie Śląskim. Przejazd kolejką Elką w obydwie strony. Zakończenie wycieczki.
Warunkiem skorzystania z przejazdu Kolejką Linową Elką jest przejście całej trasy z przewodnikiem (ilość miejsc ograniczona !).

Świadczenia:

  • przewodnik po Parku Śląskim,
  • przejazd Kolejką Elką,
  • ubezpieczenie – suma ubezpieczenia 5000 zł.

Koszt wycieczki:
osoby pełnopłatne    10 zł
dzieci i młodzież (do uk. szk. średniej)         4 zł

Zapisy od wraz z wpłatą uczestnika przy zgłoszeniu. Rezerwacja telefoniczna miejsca na wycieczce ważna  do 4 dni roboczych (w przypadku rezygnacji wpłata nie podlega zwrotowi, tylko w nagłych sytuacjach).
Zapisy i informacji udziela biuro tel. 32 771 99 74 lub 502 46 38 28
*możliwość wpłaty na konto, po potwierdzeniu telefonicznym miejsca na wycieczce

konto Deutsche Bank 12 1910 1048 2518 2100 8123 0001 z dopiskiem „Elka”
Program wycieczki  może ulec zmianie ze względu na bezpieczeństwo uczestników i warunki atmosferyczne, decyduje, o tym przewodnik w dniu realizacji wycieczki.
Uczestnicy niepełnoletni – tylko pod opieką osób dorosłych. Ubiór i obuwie uczestnika dostosowane do aktualnych warunków pogodowych.

Wycieczka dofinansowana  z funduszy promocyjnych Parku Śląskiego, ilość miejsc ograniczona, wycieczka skierowana jest do osób indywidualnych !

Następna wycieczka już 8 lipca – zapisy od 11 czerwca !