Kraków – Kazimierz

28 Festiwal Kultury Żydowskiej
KRAKÓW – Kazimierz
23.06.2018r. – sobota

Wyjazd o godz. 8.00 z Chorzowa z Rynku – ul. Kościuszki, godz. 8.15 – Katowice (po zgłoszeniu) z ul. Andrzeja. Przejazd do Krakowa. Tematem wycieczki będzie zwiedzanie obiektów związanych z Kulturą Żydowską: Fabryka Emilia Oskara Schindlera*muzeum, gdzie na nowo w sposób całościowy i multimedialny, ukazano historię Krakowa z lat 1939 -1945, Apteka pod Orłem* – muzeum poświęcone krakowskim Żydom na terenie getta krakowskiego i dzielnica Kazimierz – cmentarz żydowski – kirkut, muzeum – Stara Synagoga*.

W tym roku 28 Festiwal Kultury Żydowskiej pod hasłem: „SYJON” podkreśla 70 lat od utworzenia Państwa Izraelskiego i 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W trakcie 28 FKŻ zobaczymy różne oblicza Syjonu: historyczne, muzyczne czy kulturowe, a zabytki historii Kultury Żydowskiej ukaże nam przewodnik miejski po Krakowie. Po zwiedzaniu – czas wolny na posiłek we własnym zakresie.
Powrót do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 19.30
Świadczenia:

  • przejazd autokarem, opłaty parkingowe i drogowe
  • przewodnik miejski po Kazimierzu i 3 obiektach,
  • pilot i przewodnik na trasie,
  • rezerwacja wstępu na wymienione wystawy,
  • system słuchawkowy audio tour guide,
  • ubezpieczenie w Signal Iduna – sum. ubezp. 5000zł.

 koszt wycieczki: 65 zł
koszt wycieczki z rabatem: 60 zł
(członkowie PTTK – skł. 2018r., Karta Turysty CCIiT)

Koszt wycieczki nie zawiera ceny wstępu* do zwiedzanych obiektów muzealnych,
bilety: N – 45 zł, U – 35 zł.
Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 30 zł od uczestnika przy zgłoszeniu, pozostała kwota na dwa tygodnie przed wyjazdem. Rezerwacja telefoniczna miejsca na wycieczce ważna do 4 dni roboczych. (w przypadku rezygnacji zwrot zgodnie z OWU w Imprezach Turystycznych dostępne w biurze i na stronie internetowej).
Zapisy i informacji udziela biuro tel. 32 771 99 74 lub tel. kom. 502 46 38 28
*możliwość wpłaty na konto, po potwierdzeniu telefonicznym miejsca
na wycieczce

konto Deutsche Bank 12 1910 1048 2518 2100 8123 0001
z dopiskiem „Kazimierz”.